•  blokov motora
  •  hláv motora
  •  tlakovanie

Vykonávame zrovnávanie blokov motora a hlavy valcov. Hlava valcov po demontáži z bloku je takmer vždy skrútená a krivá (po prehriatí určite), pripadne sú v nej otlaky od tesnenia. Následne sa hlava zrovnáva.

Milan Majdan MMMotor

Milan Majdan

MMMotor
Pod Dráhami 1
960 01 Zvolen-Pod Dráhy
IČO: 51 841 622

Email: info@opravamotora.sk,

Tel.: +421 944 416 117

        +421 948 057 344