•  blokov motora

 

Honovanie je brúsenie malou rýchlosťou a malým prítlačným tlakom. Je to najzložitejší nástroj v obrábaní. Nástrojom je honovacia hlava, ktorá je z brúsnych kameňov z korundu alebo karborunda. Hlava koná rotačný a súčasne posuvný pohyb. Honuje sa v 2-3 operáciách.

Na každý typ motora, polmotora, časti motora (hlava valcov, kľuková hriadeľ, atď..) vypracujeme predbežnú cenovú ponuku podľa potreby náhradných dielov a práce na opravu. Pre vypracovanie cenovej ponuky volajte Tel.: 0948 057 344

Milan Majdan MMMotor

Milan Majdan

MMMotor
Pod Dráhami 1
960 01 Zvolen-Pod Dráhy
IČO: 51 841 622

Email: info@opravamotora.sk,

Tel.: +421 944 416 117

        +421 948 057 344